آشنایی با پزشک | دکتر صوفی زاده

دکتر محمد صوفی زاده با تجربه بیش از 35 سال در کار طبابت موفق به کسب تجارب فراوانی در زمینه ی جراحی بینی گردیده است ایشان که چندین سال مشغول طبابت داخلی بوده، علاوه بر رشته تخصصی خود در سایر بیماری ها نیز دارای اطلاعات بسیار ارزشمندی می باشند، دکتر صوفی زاده اکنون با بیش از 24 سال کار جراحی در رشته گوش و حلق و بینی و تمرکز بر جراحی های زیبایی صورت و بینی از جراحان بسیار با سابقه و جزو بهترین جراحان بینی در کشور می باشند.

درباره دکتر صوفی زادهدکتر محمد صوفی زاده با تجربه بیش از 35 سال در کار طبابت موفق به کسب تجارب فراوانی در زمینه ی جراحی بینی گردیده است ایشان که چندین سال مشغول طبابت داخلی بوده، علاوه بر رشته تخصصی خود در سایر بیماری ها نیز دارای اطلاعات بسیار ارزشمندی می باشند، دکتر صوفی زاده اکنون با بیش از 24 سال کار جراحی در رشته گوش و حلق و بینی و تمرکز بر جراحی های زیبایی صورت و بینی از جراحان بسیار با سابقه و جزو بهترین جراحان بینی در کشور می باشند.
کسب این تجارب علاوه بر شرکت در سمینارها و کنگره های داخلی و خارجی از طریق دقت و مطالعه فراوان، در بیش از ده هزار هزار بیماری که توسط ایشان جراحی شده اند، حاصل شده است
دکتر صوفی زاده بیماران جراحی زیبایی خود را تا سالها بعد از عمل هم پیگیری می کند و همین امر باعث ارتقاء هر چه بیشتر تجارب ایشان شده است.

دکتر محمد صوفی زاده

1357 – ورود به دانشگاه پهلوی شیراز (علوم پزشکی شیراز) با رتبه ی بالای کشوری
1366 – فارغ التحصیل از دانشگاه و شروع با امر طبابت در امور داخلی و کسب تجربه در این زمینه
1377 – ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته گوش،گلو و بینی
1381 – فارغ التحصیلی از دانشگاه و اخذ بورد تخصصی با رتبه 3
1381 – آغاز کار به عنوان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1384 – انتقال به تهران و فعالیت در رشته تخصصی خود با گرایش جراحی زیبایی صورت و بینی

  • عضو جامعه جراحان ایران
  • عضو انجمن گوش و حلق و بینی ایران
  • عضو جامعه رینولوژی ایران
  • عضو انجمن جراحان اروپا

 

Call to action

هماهنگی برای مشاوره و ویزیت حضوری

دکتر صوفی زاده اکنون با بیش از 24 سال کار جراحی در رشته گوش و حلق و بینی و تمرکز بر جراحی های زیبایی صورت و بینی از جراحان بسیار با سابقه و جزو بهترین جراحان بینی در کشور می باشند. دکتر صوفی زاده بیماران جراحی زیبایی خود را تا سالها بعد از عمل هم پیگیری می کند و همین امر باعث ارتقاء هر چه بیشتر تجارب ایشان شده است.

با شماره 88205845 021 تماس بگیرید یا از طریق فرم رزرو اقدام نمایید